Advocaat Mr. Rob Schoonbrood

Ik ben sinds 2000 werkzaam als advocaat.

In mijn optiek dient een advocaat als vertrouwenspersoon makkelijk bereikbaar en aanspreekbaar te zijn. Het individuele belang mag niet als nummer zoveel, verloren gaan. Onder het motto "klein,... maar er wel zijn" ben ik uw persoonlijke raadsman, uw huisadvocaat.

In de loop van de jaren heb ik mij gespecialiseerd in zaken op het gebied van arbeidsrecht, huurrecht, familierecht (echtscheidingen) en andere civiele procedures bij het kantongerecht en de rechtbank. Ik verleen rechtshulp zowel aan particulieren als ondernemers. Principieel help ik ook mensen met een lager inkomen.

Ook sta ik met veel engagement mensen bij die problemen (conflicten) hebben met onze overheid. Zoals weigering van een (bouw)vergunning of een subsidie, dan wel weigering of beeindiging van de uitkering. Bijvoorbeeld een WW, Wao, Wia, Wajong, Anw of bijstandsuitkering. Ik maak bezwaar en ga eventueel in beroep bij de rechtbank.

Heeft u een probleem en kunt u wijze raad en hulp gebruiken, mail of bel mij, geheel vrijblijvend, ik wil u graag van dienst zijn.